FORMULARZ REZERWACJI LEKCJI BAKCYLA

W związku z okresem pandemii do końca grudnia 2020 r. lekcje BAKCYLA prowadzone są wyłącznie w formule online na platformie webinarowej. Po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego będą mogły być realizowane również bezpośrednio w klasach. Prowadzącymi zajęcia są doświadczeni eksperci bankowi.

Lekcje są realizowane na dwóch poziomach nauczania: w klasach VI-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Każda lekcja trwa 45 min. Programy lekcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: bakcyl.wib.org.pl. Rekomendujemy przeprowadzenie całego cyklu (po 3 lekcje) na każdym poziomie nauczania.
Organizując lekcje online, dopuszczamy łączenie klas w pokoju webinarowym (rozwiązanie jest bezpieczne, nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji). Po stronie szkoły prosimy o zapewnienie uczniom komputerów z dostępem do internetu (może to być sala komputerowa z odrębnym dostępem dla każdego ucznia lub zwyczajna sala szkolna, w której na ekranie z rzutnika będzie transmitowana lekcja). W przypadku nauki zdalnej lekcje mogą odbywać się także na komputerach uczniów. Przed połączeniem proszę sprawdzić czy jest podłączony głośnik. Szczegóły dotyczące organizacji lekcji online znajdują się w instrukcji dostępnej po dokonaniu rezerwacji lekcji. Lekcja jest prowadzona z wykorzystaniem prezentacji, filmów tematycznych, quizów, komunikację z uczestnikami zapewnia czat lub połączenie głosowe za pośrednictwem nauczyciela.


Zarezerwuj lekcje dla klas w Twojej szkole


Sprawdź, czy szkoła istnieje już w systemie. Wpisz NIP (wyłącznie cyfry)

NIP SZKOŁY (wyłącznie cyfry)

Jeśli macie Państwo problem z rejestracją szkoły z powodu powielanego numeru NIP przez wiele podmiotów edukacyjnych, prosimy o kontakt z Koordynatorką Projektu BAKCYL danego województwa. Listę województw znajdziesz tutaj: https://bakcyl.wib.org.pl/kontakt-2/
Prosimy aby kontaktowali się Państwo z nami pisemnie na adres mailowy (podając numer NIP, pełne dane szkoły nazwa i adres)